Places

Posted on
 • by
 • in
 • ป้ายกำกับ:
 • airport luchthaven lane (town) steeg
  bakery bakkerij library bibliotheek
  bank bank market markt
  barn schuur monument gedenkteken (n)
  barracks kazerne museum museum
  bridge brug palace paleis
  bookstore boekwinkel path pad (n)
  building gebouw (n) pavement trottoir (n)
  castle slot (n) pharmacy apotheek
  cathedral kathedraal police station politiebureau (n)
  cemetery kerkhof (n) port haven
  church kerk prison gevangenis
  cinema bioscoop restaurant restaurant
  consulate consulaat (n) road (highway) landweg
  corner straathoek school school
  drugstore apotheek square plein (n)
  embassy ambassade stadium stadium
  factory fabriek store winkel
  farm boerderij street straat
  fountain fontein suburb voorstad
  garage garage theater theater / schouwburg
  hospital ziekenhuis (n) tower toren
  hotel hotel town stad
  house huis (n) town hall stadhuis (n)
  hut hut university universiteit
  inn herberg village dorp

  0 ความคิดเห็น: