Nature

Posted on
 • by
 • in
 • ป้ายกำกับ:
 • air lucht grass gras (n) rock rots
  bank oever hail hagel sand zand (n)
  bay baai hay hooi (n) sea zee
  beach strand (n) heath heide shadow schaduw
  bridge brug high tide vloed sky lucht
  bush struik hill heuvel snow sneeuw
  cave grot ice ijs (n) spring (water) bron
  city stad island eiland (n) star ster
  cloud wolk lake meer (n) storm storm
  coast kust leaf blad stream beek
  country land (n) light licht (n) street straat
  country(side) platteland (n) lightning bliksem sun zon
  current stroom low tide eb thaw (ont)dooi
  darkness duisternis meadow weide thunder donder
  desert woestijn moon maan tree boom
  dew dauw mountain berg valley vallei
  dust stof (n) mud modder view uitzicht (n)
  earth aarde nature natuur water water (n)
  farm boerderij peninsula schiereiland (n) fresh water zoet water (n)
  field veld (n) plain vlakte salt water zout water (n)
  flower bloem plant plant waterfall waterval
  foam schuim (n) pond vijver wave golf
  fog mist rain regen weather weer (n)
  forest bos (n) rainbow regenboog wind wind
  frost vorst river rivier world wereld

  0 ความคิดเห็น: