Adjectives

Posted on
 • by
 • in
 • ป้ายกำกับ:
 • short kort high hoog light licht
  long, tall lang wide wijd dark donker
  loud luid fat, thick vet, dik terrible vreselijk
  quiet stil thin dun sweet zoet
  cute lief, schattig narrow nauw in love verliefd
  perfect perfekt weak zwak serious serieus
  sad triest, droevig strong sterk clean proper, net
  happy blij, gelukkig deep diep dirty vuil
  dear beste lazy lui shy verlegen
  famous bekend, beroemd cheap goedkoop nervous nerveus, zenuwachtig
  different verschillend, ander dumb dom comfortable comfortabel
  easy gemakkelijk early vroeg worried bezorgd
  difficult moeilijk near nabij, dichtbij right juist
  pretty mooi nice mooi, aardig wrong verkeerd
  ugly lelijk inexpensive goedkoop jealous jaloers
  small klein expensive duur drunk dronken, zat
  large groot crazy gek popular populair
  good goed far ver(af) excellent excellent
  bad slecht beautiful mooi valuable kostbaar
  new nieuw curious nieuwsgierig alone alleen
  tired vermoeid, moe old oud important belangrijk
  angry kwaad, boos young jong busy bezig, bezet
  annoying vervelend, irritant interesting interessant sick ziek, misselijk
  wonderful wonderlijk fantastic fantastisch ready klaar

  0 ความคิดเห็น: