Holiday Phrases

Posted on
 • by
 • in
 • ป้ายกำกับ:
 • Happy New Year
  Happy Easter
  Merry Christmas
  Happy Birthday

  Gelukkig nieuwjaar
  Zalig pasen / Vrolijk Pasen
  Z alig kerstfeest
  Hartelijk gefeliciteerd (met je verjaardag)

  Note: Zalig is the word traditionally used by Catholics (the Pope uses it) when saying something in Dutch at Christmas. Protestants say Prettige kerstdagen (nice), Gelukkig kerstfeest (happy), of Vrolijk kerstfeest (cheerful); a lot of variation is possible.


  The National Anthem of the Netherlands: Wilhelmus van Nassouwe
  By Marnix van St. Aldegonde (2 stanzas out of 15)

  Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed
  den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd,
  den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

  Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
  de tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt.

  William of Nassau am I, of Dutch blood;
  True to the fatherland I remain until death.
  Prince of Orange am I, free and fearless.
  To the King of Spain I have always given honour.
  You, my God and Lord, are my shield, on You I rely.
  On You I will build; never leave me,
  So that I may remain pious, your servant at all moments,
  Dispelling the tyranny that wounds my heart.

  The National Anthem of Belgium: De Brabançonne
  By Alexandre Dechet, 1830

  O dierbaar België
  O heilig land der vaad'ren
  Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
  Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,
  Wees ons doel in arbeid en in strijd.
  Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
  Wees immer u zelf en ongeknecht,
  Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
  Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. (x3)

  O beloved Belgium,
  sacred land of our fathers,
  Our heart and soul are dedicated to you.
  Our strength and the blood of our veins we offer,
  Be our goal, in work and battle.
  Prosper, O country, in unbreakable unity,
  Always be yourself and free.
  Trust in the word that, undaunted, you can speak:
  For King, for Freedom and for Law. (x3)

  0 ความคิดเห็น: