Months of the Year

Posted on
 • by
 • in
 • ป้ายกำกับ:
 • January januari yah-noo-ah-ree
  February februari fay-broo-ah-ree
  March maart mahrt
  April april ah-pril
  May mei mai
  June juni yoo-nee
  July juli yoo-lee
  August augustus ow-khus-tus
  September september sep-tehm-ber
  October oktober awk-toh-ber
  November november noh-fehm-ber
  December december day-sehm-ber
  month maand mahnt
  year jaar yahr
  monthly maandelijks
  mahn-duh-luks
  yearly jaarlijks yahr-luks

  0 ความคิดเห็น: